Aktiv Ung konferansen 2017

31.mai arrangerte Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sin årlige nasjonale konferanse i Trondheim. Tema i år var akivitet, mestring og deltakelse.
Salangen-Nyheter AS var tilstede og streamet begge dagene. Jon-Henrik Larsen var også til stede, sammen med ansatte fra MIKI-senteret og Salangen-Nyheter, og informerte om MIKI-senteret. Han holdt også et innlegg fra scenen om MIKI-senteret, der han fortalte konferansedeltakerne om hvordan MIKI-senteret skal bruke media som verktøy for mestring og inkludering. Her kan du lese mer om Larsens innlegg på årets AktivUng-konferanse.